Sandomierski Klub Seniora został powołany jesienią 2006 r. przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
W ramach reorganizacji w kulturze nasza przynależność została podporządkowana od miesiąca marca 2009 r. Sandomierskiemu Centrum Kultury.
Głównym założeniem Klubu jest aktywizacja i integracja społeczna osób starszych oraz zagospodarowanie ich czasu. Klub Seniora obecnie liczy około 150 osób, z czego 60% osób uczestniczy we wszystkich prowadzonych formach działalności jakimi są:
 
  • gimnastyka z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi;
  • basen (4 razy w tygodniu);
  • kurs komputerowy (obecnie z kursu korzysta 49 osób, tj. 7 grup po 7 osób);
  • nauka języka angielskiego; spotkania tematyczne; s
  • potkania towarzyskie z muzyką i tańcem;
  • imprezy promujące święta narodowe i okolicznościowe;
  • wycieczki krajoznawcze;
  • wyjazdy do teatru;
  • rocznice powstania Klubu Seniora.
 Aby przystąpić do Klubu Seniora należy pobrać deklarację i dostarczyć ją do Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej przy ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu.