Get Adobe Flash player

IMG_3507Wiersze, śpiewy, a nawet skecz kabaretowy - takie atrakcje artystyczne czekały na uczestników niedzielnego spotkania z poezją, które odbyło się 14 października br. w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu.

Wieczór poezji był oficjalną inauguracją międzypokoleniowego projektu "Powróćmy z teatrem" realizowanego przez Angelikę Stasiak i Wiesława Szumielewicza przy wsparciu Sandomierskiego Centrum Kultury. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie www.esceka.pl/powromy-z-teatrem-seniorzy-w-akcji

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Zioło Zastępca Burmistrza Sandomierza, która poparła międzypokoleniową inicjatywę powrotu do teatru sprzed lat.

Podczas spotkania swoją twórczość zaprezentowali poeci z Lubelszczyzny Maria Magdziak z Woli Trzydnickiej oraz Maksymilian Kowal z Borowa.

MARIA MAGDZIAK - poetka z niewielkiej miejscowości w powiecie kraśnickim - Woli Trzydnickiej. Kilkukrotna laureatka Powiatowego Konkursu Wiersza Autorskiego. Jej teksty opowiadają o lokalnej tradycji folklorystycznej, dotykają refleksji osobistej i tematyki religijnej. Poetka chętnie też sięga do wątków ojczyźnianych i patriotycznych o wydźwięku moralnym. Znający twórczość Marii Magdziak oceniają, że chociaż jej wiersze są proste, ponieważ autorka nie stosuje wyszukanych figur poetyckich, posiadają urok szczerości i autentyczności.

Maria Magdziak jest nie tylko poetką. W 2010 roku zainicjowała powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Trzydnickiej, a wcześniej do organizacji różnych uroczystości patriotyczno-religijnych angażowała miejscową młodzież i mieszkanki swojej rodzinnej miejscowości. Od listopada 2013 roku Maria Magdziak jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Rok później ukazał się pierwszy tomik jej poezji, zatytułowany "Piszę, moje myśli błądzą…", wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.

MAKSYMILIAN KOWAL - poeta reprezentujący młode pokolenie z Borowa, pasjonat lokalnej historii i tradycji. Od najmłodszych lat kultywuje tradycje ułańskie, gdzie jako rekonstruktor działa w Kawalerii Kowalów z Borowa w barwach 24 Pułku Ulanów. Jego wiersze nawiązują do tematyki patriotycznej, religijnej i historycznej. Poeta chętnie też sięga po inspirację z piękna natury. W twórczości Maksymiliana ważną rolę odgrywa osobista refleksja na życiem. Na swoim koncie ma wydany w 2010 roku tomik poezji, "Poskładać szept do szeptu", natomiast w 2011 roku jego wiersze ukazały się w alumnach poezji religijnej.

Wielkimi brawami został nagrodzony również występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Trzydnickiej, które zaśpiewały kilka ludowych piosenek oraz przestawiły skecz kabaretowy autorstwa Marii Magdziak.

Zwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim gościom za spędzenie niedzielnego popołudnia z poezją, a poetom życzymy niegasnącej weny i kolejnych wydanych tomików wierszy.

Niedzielne spotkanie było początkiem działań w ramach projektu "Powróćmy z teatrem". Już 10 listopada br. odbędą się międzypokoleniowe warsztaty teatralne, które poprowadzi Kacper Idzik.

Szczegóły na naszym profilu facebookowym:

www.facebook.com/powrocmyzteatrem/?modal=admin_todo_tour

Organizatorem wydarzenia było Sandomierskie Centrum Kultury.

Projekt „Powróćmy z Teatrem” dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.